Business Process Re-engineering

Systeemdenkers houden zich soms intensief bezig met details zonder het oog op het geheel te verliezen, op deze manier komen ze soms tot sociale innovaties die – paradoxaal genoeg – eerder verontrusten dan blij stemmen. In deze dynamiek (h)erkennen we het principe van chaos en orde, enerzijds het verblijdende besef dat waarachtig economisch herstel helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn, anderzijds het gemis aan maatschappelijke ontvankelijkheid waardoor chaos, onbegrip en onvrede blijven zegevieren. Ter getuigenis, op deze pagina een korte toelichting over Business Process Re-engineering, gevolgd door een praktisch voorbeeld over hoe kleine ingrepen tot een wereld van verschil kunnen leiden. Een denkexperiment zoals er velen zijn, het geniet de interesse of ook niet. Continue reading “Business Process Re-engineering”

Advertenties

Misverstanden, in de praktijk

Sinds de financiële crisis in 2008 worden we overstelpt door analyses en suggesties om het tij te keren, de ene analyse nog mooier dan de andere maar ook veel desinformatie bereikt het collectieve bewustzijn. Zo bestaat het idee van een Big Reset waarover – beslist geen onbekende op het terrein – Willem Middelkoop een boek geschreven heeft. Als referentie nemen we een interview met hem, een praktijkvoorbeeld dat aangeeft hoeveel misverstanden er kunnen ontstaan omtrent hetzelfde gegeven.

Continue reading “Misverstanden, in de praktijk”

Economie van goed en kwaad

Een bijzondere ‘must read’ vinden we in het werk van Tomás Sedlácek, handelend over “De economie van goed en kwaad”. Gemakshalve een extract van de boekbespreking aangevuld met een ruimere recensie: “Zelfs mensen die volstrekt niets te maken hebben met economie als vakgebied lezen hem met groot plezier. Hoe hij dit doet? Door zich niet te storen aan de gebruikelijke hekjes rond de economie, en door een eenvoudige, bijna ketterse stelling te betrekken: eigenlijk gaat de economie over niets meer of minder dan de vraag over goed en kwaad. In De economie van goed en kwaad bekijkt Sedlácek zijn vakgebied door een volstrekt nieuwe bril en daagt hij ons uit tot een volstrekt nieuwe kijk op de wereld. De economie is een wetenschap, een waardevrij wiskundig onderzoek, wordt vaak beweerd. Maar voor Sedlácek is de economie iets van onze cultuur, een product van onze beschaving.

Continue reading “Economie van goed en kwaad”

Modern Debt Jubilee (Keen)

Sinds 2008 zijn we getuige van een bijzonder spel, het volledige bankensysteem komt steeds meer onder druk en het is wachten op de totale ineenstorting. De situatie vertoont duidelijk overeenkomsten met de periode van net voor WOII, destijds werden de alternatieven genegeerd en de vraag stelt zich of de geschiedenis zich zal herhalen. Wat zijn onze kansen om een dergelijk doemscenario te vermijden en hoe kunnen we het systeem fluweelzacht transformeren? In dit werkdocument een presentatie van Steve Keen, een post-Keneysiaanse econoom die er geen doekjes omwindt. Steve Keen ontkent de gevaren niet en pleit voor een Modern Debt Jubilee, het is finaal de eenvoud zelve.

Presentatie

Continue reading “Modern Debt Jubilee (Keen)”

Chicago Pension Plan (CPP)

Het Chicago Pension Plan is een afgeleide van het Chicago Plan Revisited zoals opgesteld door het IMF, het zegt ons finaal dat er absoluut geen pensioenprobleem is waardoor alle gelieerde beleidsmaatregelen dienen herzien te worden. Deze beleidsmaatregelen berusten op een economisch misverstand zoals het IMF deskundig in kaart brengt. In dit werkdocument een impressie, de sociale impact is van die orde dat we amper nog kunnen spreken van een ‘economische crisis’ dan wel van een ‘tragische absurditeit’. We openen het debat met een video over het hedendaagse pensioenstelsel.

Hedendaags pensioenstelsel

Continue reading “Chicago Pension Plan (CPP)”

Chicago Plan Revisited (IMF)

Sinds 2008 zijn we getuige van een bijzonder spel, het volledige bankensysteem komt steeds meer onder druk en het is wachten op de totale ineenstorting. De situatie vertoont duidelijk overeenkomsten met de periode van net voor WOII, destijds werden de alternatieven genegeerd en de vraag stelt zich of de geschiedenis zich zal herhalen. Wat zijn onze kansen om een dergelijk doemscenario te vermijden en hoe kunnen we het systeem fluweelzacht transformeren? We openen dit werkdocument met het plan dat destijds genegeerd werd, heropgevist door het IMF (2012) maar nog niet maatschappelijk ontvankelijk verklaard.

Continue reading “Chicago Plan Revisited (IMF)”

Het verschijnen van innovaties

De bereidheid tot ‘brainstormen’ is een primaire voorwaarde om tot doorbraken te komen. Het blijkt echter één ding om het te willen hebben over sociale innovaties en mentaliteitswijzigingen, nog een heel ander om de spreekwoordelijke knop om te draaien. Wetenschap helpt een handje, in dit artikel een exploot dat handelt over ‘het verschijnen van innovaties’. Uit het werk van Fritjov Capra, De Eenheid van Leven:

Continue reading “Het verschijnen van innovaties”