Financiële Relativiteitstheorie

Het is ontnuchterend, als alle schulden worden terugbetaald dan is er geen geld meer om iets te kopen. Als we het complete plaatje doorzien, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk maar toch waar. Er is ook goed nieuws, we kunnen ook alle schulden aflossen en toch ons geld bewaren. Het is letterlijk zoals Einstein zei, we krijgen onze problemen niet opgelost binnen hetzelfde denken dan waarin ze veroorzaakt worden. In dit werkdocument drie verschillende manieren om schulden te herleiden tot nihil zonder verlies koopkracht en/of kapitaal.


Continue reading “Financiële Relativiteitstheorie”

Advertenties

Niets helpt, letterlijk

Er bestaat nogal wat verwarring omtrent het veelbesproken ‘geld uit het niets’, een en ander kan inzichtelijk gemaakt worden middels gebruik van eenvoudig boekhoudkundige rasters. Door alles te fragmenteren ontgaat ons vaak het zicht op het geheel, in het verlengde gaan we hokjesdenken. Hokjesdenken leidt dan weer tot een strijd om getallen waardoor ‘het systeem’ de vijand wordt van de mens, zo lijkt het. Het is een akelige gedachte, mensen strijden onderling om getallen in rasters maar lijken klakkeloos voorbij te gaan aan het simpele feit dat je deze getallen ook met een muisklik kan verplaatsen. Het is nochtans dezelfde muisklik waarmee het spel een aanvang kent, laat ons dit even heel eenvoudig voorstellen.

Continue reading “Niets helpt, letterlijk”

Panama Papers, is de grens bereikt?

Kritische mensen blijven op de hoogte van wat er zich boven hun hoofd afspeelt, dit is belangrijk voor de toekomst van ons allen. Soms lijkt het misschien de ver van ons bed show maar toch heeft het een directe impact op het leven van alledag, het beroert ons. In dit artikel een aantal woorden over de zogeheten Panama Papers, het resultaat van een onderzoek van ruim vierhonderd journalisten van meer dan honderd internationale media. Het is gebaseerd op meer dan 11,5 miljoen documenten, e-mails en spreadsheets uit de gelekte administratie van een juridisch advieskantoor in Panama, namelijk Mossack Fonseca & Co. Is hiermee de grens van het fatsoen bereikt? Mag mainstream media ook al eens een pluim verdienen? We laten het oordeel aan de lezer.

Continue reading “Panama Papers, is de grens bereikt?”

Het Noorden kwijt?

Laat ons het een keertje eenvoudig houden, met een hamer kan je een schroef in de muur kloppen, en met een schroevendraaier kan je een spijker in de muur draaien. Het duurt echt niet zo lang om te beseffen dat je deze vier elementen ook anders kan benutten, het werkt dan net iets efficiënter. Hetzelfde geldt voor onze economie en de vele systemen die tot onzer beschikking staan, we gebruiken ze op deze of gene manier waardoor een culturele norm ontstaat. Op zich niets mis zolang deze norm onze belangen dient, een verhaal dat anders wordt wanneer dat niet meer het geval blijkt te zijn. Langdurig gebruik van dezelfde norm of systeemconfiguratie kan er ook toe leiden dat we opties – eerder onbewust – buitenspel zetten, ze zijn er nog wel maar niet langer als parate kennis. Zo vergaat het biflatie, het is een optie die ‘mainstream’ veel minder gekend is. En wat ongekend is, is vaak ook onbemind.

Continue reading “Het Noorden kwijt?”

Het failliet van het fiat?

Het mag gezegd, als het gaat over geld en economie dan zijn we verzekerd van een debat dat geenszins laat vermoeden dat WOIII nog afwendbaar is. Het is natuurlijk een akelige gedachte, het blijft echter koffiedik kijken of de geschiedenis zich nog een keertje zal herhalen of niet, zekerheid hebben we niet. Maar net omwille van het debat kunnen we ons denkelijk geen grotere blunder voorstellen dan een volgend wereldconflict, die zekerheid hebben we wel. Maar ook kleine wereldoorlogen zijn schering en inslag, deze vinden we terug op de talloze fora waar geld en economie het geliefkoosde gespreksonderwerp is. Het failliet van het fiat, over het kind en het badwater?

Continue reading “Het failliet van het fiat?”

Aandelen, modern kolonialisme?

Velen zeggen het, als we onze economie willen herstellen dan moeten we af van de wilde speculaties die het traditionele leven telkens opnieuw beroeren. Speculanten hebben echter alle belang bij chaos en onevenwichten, net dit maakt het mogelijk om in snel tempo grote winsten te vergaren. De kleine man helpt dit proces door ook z’n kans te wagen op aandelenmarkten, wat veel minder opvalt is het moderne kolonialisme dat zich achter de schermen afspeelt. De kleine man speelt natuurlijk graag mee en wordt mogelijks expert, bevangen door de statistieken die hem op sleeptouw nemen. Het is koren op de molen van de grote jongens, met dank aan de kleine man.


Continue reading “Aandelen, modern kolonialisme?”

Biflatie, een sleutel tot succes?

Af en toe lijkt het raadzaam om biflatie terug onder de collectieve aandacht te brengen, veel vaker worden we immers meegezogen in het ‘mainstream’ gebeuren dat slechts de prangende noodzaak tot verandering of herstel bevestigt. Biflatie kan op verschillende manieren bekeken worden, voor velen misschien nog onbekend terrein maar niettemin een cruciale sleutel binnen het hedendaagse tijdsgewricht. Biflatie fungeert als een katalysator binnen het economische herstelproces, het laat toe om dit proces aanzienlijk te versnellen op voorwaarde dat hierover een consensus bereikt wordt. Biflatie herbergt een non-lineair kenmerk, om deze reden volstrekt neutraal en niet onderhevig aan welke politieke- en/of religieuze kleur dan ook. Biflatie is als een vreemde eend in de bijt, eeuwig toepasbaar en het resultaat wordt volledig bepaald door de menselijke keuze, goedschiks, kwaadschiks.


Continue reading “Biflatie, een sleutel tot succes?”

Rational Fools (Amartya Sen)

Voor de Indiase econoom/filosoof en Nobelprijswinnaar Amartya Sen, die vandaag in Utrecht een eredoctoraat ontvangt, is de mens veel meer dan een rationele egoïst. Terwijl in Amerika de economen die bekend werden als The Chicago Boys handboeken schreven waarin werd uitgelegd waarom hebzucht goed is (‘greed is good’), ontwikkelde de Indiase econoom en filosoof Amartya Sen zijn ideeën over de praktische en duurzame voordelen van juist minder hebzucht. Terwijl Milton Friedman zijn ‘rugged American individualism’ uitwerkte in boeken als Capitalism and Freedom, verdiepte Sen zich in de oorzaken van hongersnoden. Economen als Friedman en Friedrich Hayek gingen Ronald Reagan en Margaret Thatcher voeden met het idee dat de overheid zo klein mogelijk moest zijn en dat alles overgelaten kon worden aan de markt. Sen begon in dezelfde tijd onder de paraplu van de Verenigde Naties zijn onderzoek naar de manier waarop de kwaliteit van het leven in ontwikkelingslanden gemeten en verbeterd kon worden.

Continue reading “Rational Fools (Amartya Sen)”