Valkuilen

Een paradigmaverschuiving is een hoopvol proces maar krijgt af te rekenen met tal van obstakels, ondanks verklaarbaar vormt het een hele opgave om dit proces zonder kleerscheuren door te komen. Het afbreken van een achterhaald wereldbeeld kan immers een onbehaaglijk gevoel opwekken, angst en verzet kunnen dan spontaan optreden zonder notie van wat er echt aan de hand is. Het kompas geeft ons een houvast, het wil echter niet zeggen dat alles vanzelfsprekend wordt, een aantal valkuilen verdienen al onze aandacht.

Non-dialoog

Een vingerwijzing staat alvast gepast, onze economie kent een modulaire opbouw waarin elke module haar eigen interpretatieregels en strategieën kent. Elk debat loopt het risico om hierin verstrikt te raken waardoor ‘non-dialoog’ kan ontstaan, dit wil zeggen dat deze denkkaders continu gemengd worden en nog slechts een chaotische brij van meningen rest zonder samenhang, noch doorbraak. Deze ‘non-dialoog’ wordt des te erger wanneer nieuwe elementen hieraan toegevoegd worden, er is dan niet enkel de verwarring tussen bestaande denkkaders maar ook met het nieuwe. Het nieuwe denkkader is echter onvergelijkbaar anders waardoor een ongezond spanningsveld kan ontstaan, de paradox wil dat hiermee vaak de sociale innovatie tegengewerkt wordt. Verschillende verklaringen zijn hiervoor te vinden, de vakliteratuur rapporteert hier deskundig over. Deze premissen zijn niet onbelangrijk om in het achterhoofd te houden, de praktijk zal snel duidelijk maken wat hiermee bedoeld wordt.

Platitudes

Een ander aandachtspunt is het gebruik van platitudes, dit zijn niet doordachte stellingen die domheid van de gebruiker laten vermoeden. In sommige gevallen blijken platitudes ook een meerderheidsgedachte te vormen waardoor we kunnen spreken van een dogma, dit vormt quasi letterlijk een blokkade voor het geambieerde herstelproces. Het doorbreken van een platitude is een vrij persoonlijk proces en kan aanleiding geven tot nieuwe inzichten die voorheen totaal niet zichtbaar waren, tegelijkertijd kan dit de emotie beroeren. Ondanks hoopvol komt dit ook met een minder aangename kanttekening, door de persoonsgebondenheid kan dit leiden tot de ‘mysterieuze’ waarneming dat we in een schizofrene wereld leven. Enerzijds een groep die de platitude doorzien heeft, anderzijds diegenen die nog gevangen zitten in het dogmatische denkkader dat geen doorbraak duldt. Ook hier zal de praktijk snel duidelijk maken hoe dat zich uit, alvast een aantal platitudes in een beeld gevangen.

Vraag en antwoord

Door de fijngevoeligheid van dit proces is het niet altijd mogelijk om een eenduidig antwoord te geven, ook dat is vaak persoonsgebonden. Generalisaties volstaan niet altijd om dit denkproces te doorlopen, zeker wanneer we weten dat allerhande psychische afweermechanismen zich kunnen manifesteren. Elke vraag kan hierdoor tot een heel andere uitkomst leiden, een antwoord dient telkens opnieuw rekening te houden met de reeds verworven inzichten of doorbraken. Het ontbreken van een element kan immers leiden tot bijkomend onbegrip en meningsverschil, dit vergt in de eerste plaats openheid en de bereidheid tot het loslaten van oude denkpatronen om nieuwe te kunnen integreren. Met andere woorden, de economische crisis is vooral een zaak van de psyche die zich – hoe paradoxaal ook – niet zomaar laat overtuigen door het simpelweg aanleveren van wiskundige of systeemtechnische bewijzen. Kortom, dit proces is als een worsteling om van het ene denkkader naar het andere te evolueren, met het Reverse Debt System wordt dit proces makkelijker gemaakt met tal van neveneffecten in het verlengde. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s