Biflatie, een sleutel tot succes?

Af en toe lijkt het raadzaam om biflatie terug onder de collectieve aandacht te brengen, veel vaker worden we immers meegezogen in het ‘mainstream’ gebeuren dat slechts de prangende noodzaak tot verandering of herstel bevestigt. Biflatie kan op verschillende manieren bekeken worden, voor velen misschien nog onbekend terrein maar niettemin een cruciale sleutel binnen het hedendaagse tijdsgewricht. Biflatie fungeert als een katalysator binnen het economische herstelproces, het laat toe om dit proces aanzienlijk te versnellen op voorwaarde dat hierover een consensus bereikt wordt. Biflatie herbergt een non-lineair kenmerk, om deze reden volstrekt neutraal en niet onderhevig aan welke politieke- en/of religieuze kleur dan ook. Biflatie is als een vreemde eend in de bijt, eeuwig toepasbaar en het resultaat wordt volledig bepaald door de menselijke keuze, goedschiks, kwaadschiks.


Flexibiliteit

Volgens de definitie is biflatie een staat van de economie waarin zowel inflatie als deflatie gelijktijdig voorkomen, dit biedt een flexibiliteit die niet gebonden is aan welke systeemconfiguratie en/of geldstandaard dan ook. Biflatie laat dit volledig open waardoor alle opties beschikbaar blijven, dit geeft ons de vrijheid om tot sociale innovaties te komen. Om deze reden wijkt biflatie vaak af van de culturele normering, het is net hierin dat de neutraliserende kracht van biflatie gevonden kan worden. Flexibiliteit en vrijheid staan haaks op vastgeroestheid en gevangenschap, biflatie laat toe om vastgeroeste overtuigingen transparant te maken en kennis te nemen van veel meer opties dan ‘mainstream’ gebruikelijk is. Biflatie kan gezien worden als een bewustzijnsmaker, dit vergt a priori de bereidheid om hierover te willen reflecteren, dit is persoonsgebonden. Naargelang keuze kan het debat ook leiden tot een communicatiekloof, dit is normaal bij epistemische breuken waartoe biflatie kan leiden, garantie op succes bestaat echter niet.

Hier en nu

Met biflatie gebruiken we onze verbeeldingskracht en alles wat technisch denkbaar is komt in aanmerking om te overwegen. Biflatie biedt opties, geen dictaten die de neutraliteit ondermijnen. Door het non-lineaire kenmerk is biflatie eeuwig toepasbaar, dit wil zeggen ten allen tijde bruikbaar wanneer daar democratisch toe besloten wordt. Biflatie is altijd contextueel te beschouwen en niet gebonden aan wetten en voorschriften die wel/niet als beperkend ervaren worden, deze non-conformiteit maakt het mogelijk om een gegeven situatie heel anders te belichten om zodoende onze kennis en inzicht te verbreden. Biflatie kan onderbouwd worden door heel wat wetenschappelijke studiewerken, het is dan ook geen slag in het water zonder grondvesten. De perceptie zou kunnen ontstaan dat biflatie nieuw is, dit is het allerminst dan wel herinnert het ons aan dat wat we door omstandigheden misschien vergeten zijn – of misschien zelfs nog nooit van gehoord hebben.

Chaos en orde

Evolutie komt zoals altijd met goed en slecht nieuws, het leven vergt dan ook onze continue alertheid om het redelijke evenwicht te bewaren. Situaties kunnen echter ook uit de hand lopen waardoor de maatschappelijke spanning op de spits gedreven wordt, biflatie maakt het mogelijk om deze spanning te neutraliseren maar zegt niets over hoe het dan verder moet. Dit is eigen aan de werking van katalysators, ze kunnen een proces op gang brengen maar de uitkomst is niet altijd voorspelbaar. Een katalysator kan ook tot heel wat chaotische verwarring leiden, het principe van chaos en orde is dan ook geldig voor biflatie. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor al wie er interesse in toont, de keerzijde is dat het ook kan leiden tot heel wat onzekerheid en twijfel met in het verlengde heel wat verzet. In dynamisch opzicht is dit eerder normaal, dit verandert in de loop van dit proces zonder dat hiervoor garantie kan geboden worden.

Het is wat het is

We kunnen er onmogelijk om heen, een situatie is altijd zoals ze is. Een situatie kan onze afkeer wekken maar ook onze goedkeuring genieten, het is een subjectief gegeven dat ieder voor zich veranderlijk zal inkleuren. Naargelang doelstelling worden keuzes gemaakt, dit geldt voor ons allen waardoor de grootste conflicten kunnen ontstaan, tot oorlog aan toe. Een Chinees spreekwoord stelt daarover: als we niet van richting veranderen dan zou het kunnen zijn dat we uitkomen waar we naartoe gaan. Het is als een open deur, de vraag is natuurlijk waar we naartoe willen met onze samenleving, het lijkt vandaag niet zo duidelijk meer. Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen is dat biflatie ons een middel geeft om het een keertje anders aan te pakken, het blijft echter koffiedik kijken of dat ook zal gebeuren. Bottom line, het ontbreekt niet aan middelen of informatie, de menselijke keuze bepaalt alles. Biflatie, een sleutel tot succes?