Chicago Pension Plan (CPP)

Het Chicago Pension Plan is een afgeleide van het Chicago Plan Revisited zoals opgesteld door het IMF, het zegt ons finaal dat er absoluut geen pensioenprobleem is waardoor alle gelieerde beleidsmaatregelen dienen herzien te worden. Deze beleidsmaatregelen berusten op een economisch misverstand zoals het IMF deskundig in kaart brengt. In dit werkdocument een impressie, de sociale impact is van die orde dat we amper nog kunnen spreken van een ‘economische crisis’ dan wel van een ‘tragische absurditeit’. We openen het debat met een video over het hedendaagse pensioenstelsel.

Hedendaags pensioenstelsel

Chicago Plan Revisited (IMF)

Het Chicago Plan zegt uitendelijk heel eenvoudige dingen, het is een plan dat opgesteld werd in de periode van de Grote Depressie van net voor WOII. Het plan werd destijds niet ontvankelijk verklaard maar de actualiteitswaarde is vandaag nog even fris, zelfs prangend. De situatie anno 2015 is immers vergelijkbaar, quasi dezelfde remedies blijven dan ook van kracht om soortgelijke problemen te bezweren. In de samenvatting lezen we:

(1) Veel betere controle over de cycli van hoog- en laagconjunctuur
(2) Volledige eliminatie van ‘bankruns’
(3) Drastische verlaging staatsschulden
(4) Drastische verlaging private schulden

Het plan komt met veel detail dat de leek misschien eerder zal afschrikken dan aantrekken, wanneer we het herleiden tot z’n essentie dan valt een structurele systeemverandering onmiddellijk op. Namelijk, overheden krijgen terug het recht om zelfstandig geld te drukken, nog belangrijker is dat het schuld- en intrestvrij is en dat betekent dat een metamorfmose van onze samenleving mogelijk wordt gemaakt.

Structurele systeemverandering

Deze eenvoudige ingreep maakt dat Centrale Banken geen controle meer kunnen uitoefenen op Nationale staten waardoor een waaier aan opties zich openbaart. Uiteindelijk wordt hiermee de neutraliteit van geld terug in ere hersteld, dit grondbeginsel stelt dat er geen oorzakelijk verband is tussen de geld- en goederenstromen. Anders gezegd, het Chicago Plan Revisited doorbreekt het monopoly van Centrale Bankiers en het daarbijhorende dogma ‘geld=schuld’, op deze wijze komt het geld terug naar het volk. Het plan zegt finaal dat er in een eocnomie nooit sprake kan zijn van een tekort aan geld, elke politieke maatregel die anders stelt is daarom economisch niet rechtsgeldig, net zomin allerhande besparingsmaatregelen die hieruit zouden voortvloeien.

Chicago Pension Plan (CPP)

Deze structurele wijziging openbaart mogelijkheden die anders niet of nauwelijks gezien worden, toegepast kan het dienen voor zowat alles waar nu een vermeende schaarste aan geld bestaat. Op deze manier komen we tot het Chicago Pension Plan, lege pensioenkassen kunnen nu immers gevuld worden met geld dat Nationale overheden zelfstandig kunnen en mogen beheren. Het is bijna ongeloofwaardig hoe deze eenvoudige ingreep zoveel problemen kan oplossen, waar ‘gisteren’ de pensioenstekorten nog een ononverkomelijk probleem leken, is het ‘vandaag’ helemaal geen probleem. Het idee is verbazingwekkend eenvoudig, het vergt dan ook geen complexe en onleesbare modellen om het in beeld te brengen.

Complementaire munten

Los van het vullen van de pensioenkas zegt het plan nog veel meer. Langs de ene kant vertoont het plan duidelijk overeenkomsten met de kwantitatieve verruimingen van Centrale Banken, ook hier wordt schuld- en intrestvrij gebruikt om ons economische bestel te helpen. Langs de andere kant – en dit is opzienbarend – sluit het aan bij het idee om complementaire munten in te voeren, de Bitcoin mag hier als het bekendste voorbeeld in rekening gebracht worden. Deze Bitcoin zou – mits kleine aanpassingen aan het systeem – perfect kunnen fungeren als de Nationale munt van overheden waarvan het Chicago Plan gewag maakt. Of het raadzaam is om terug allemaal verschillende valuta in te voeren, mag onderwerp van debat zijn maar staat los van het neutraliseren van de alleenheerschappij van Centrale Banken. Finaal brengt het ons tot het idee van een wereldmunt, echter niet volgens traditie dan wel te begrijpen binnen een gewijzigd contextueel denkkader dat onvergelijkbaar anders is.

Calibratie & transformatie

De vingerwijzing naar een ‘gewijzigd denkkader’ is wat alle aandacht vergt, in het andere geval lopen we het risico te verzanden in ‘non-dialoog‘. Zo eenvoudig mogelijk, elke systeemconfiguratie laat een bepaald denken en handelen ontstaan, structurele wijzigingen betekenen dat andere interpretatieregels zullen gelden met als risico dat de twee denkkaders met elkaar verward worden en dialoog tot chaos verwordt. Ter preventie is het dan ook raadzaam om gebruik te maken van een ‘kompas‘, dit weerspiegelt een transformatieproces waarin de verschillende denkkaders simultaan zichtbaar gemaakt worden. In onderstaand beeld zien we geheel links het hedendaagse-, geheel rechts vingerwijzingen die eigen zijn aan het nieuwe denkkader. Op deze manier houden we voeling met het globale plan waarin we detail kunnen accentueren, zo verwijst – in dit geval – het potlood naar de herinnering aan de neutraliteit van geld.

Denkoefening

De implementatie van sociale innovaties doorloopt een bepaald proces, in theorie lijkt dit eenvoudig maar de praktijk zegt proefondervindelijk heel anders. Zo zullen we geconfronteerd worden een aantal platitudes die eigen zijn aan het hedendaagse denkkader, deze vormen een obstakel binnen het geambieerde transformatieproces. In de eerste plaats is dit een denkproces, veel geplogenheden komen immers onder druk te staan waardoor een vorm van ‘creatieve destructie‘ ons te beurt valt, dit kan leiden tot een onbehaaglijk gevoel en bijhorende meningsverschillen. Dit kunnen we in praktijk toetsen op waarachtigheid, in dit werkdocument hebben we heel wat informatie gedeeld, de haast evidente vraag stelt zich hoe ons huidige pensioenstelsel zou veranderen wanneer we het Chicago Pension Plan invoeren.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s