Chicago Plan Revisited (IMF)

Sinds 2008 zijn we getuige van een bijzonder spel, het volledige bankensysteem komt steeds meer onder druk en het is wachten op de totale ineenstorting. De situatie vertoont duidelijk overeenkomsten met de periode van net voor WOII, destijds werden de alternatieven genegeerd en de vraag stelt zich of de geschiedenis zich zal herhalen. Wat zijn onze kansen om een dergelijk doemscenario te vermijden en hoe kunnen we het systeem fluweelzacht transformeren? We openen dit werkdocument met het plan dat destijds genegeerd werd, heropgevist door het IMF (2012) maar nog niet maatschappelijk ontvankelijk verklaard.

Precedent

At the height of the Great Depression a number of leading U.S. economists advanced a proposal for monetary reform that became known as the Chicago Plan. It envisaged the separation of the monetary and credit functions of the banking system, by requiring 100% reserve backing for deposits. Irving Fisher (1936) claimed the following advantages for this plan:

  1. Much better control of a major source of business cycle fluctuations
  2. Complete elimination of bank runs
  3. Dramatic reduction of the (net) public debt
  4. Dramatic reduction of private debt

We study these claims by embedding a comprehensive and carefully calibrated model of the banking system in a DSGE model of the U.S. economy. We find support for all four of Fisher’s claims. Furthermore, output gains approach 10 percent, and steady state inflation can drop to zero without posing problems for the conduct of monetary policy.

Presentaties

Speelveld

Een mens hoeft geen economie gestudeerd te hebben om te begrijpen wat de samenvatting stelt, de presentatie geeft meer detail. Onze toekomst staat vandaag op het spel, elke seconde is een verloren seconde aangezien hedendaagse beleidsmaatregelen nog volledig indruisen tegen dat wat het plan ons laat weten. Dit kunnen we in een ludieke vorm omzetten met inbegrip van het Reverse Debt System. In de eerste plaats maken we een schets van het speelveld, ieder van ons heeft hierin een plaats en de legende mag voor zich spreken.

Weerbarstigheid

Centrale Bankiers weten vandaag maar al te goed dat het systeem niet langer houdbaar is maar trachten het toch in leven te houden, dit doen ze via allerhande maatregelen waarvan de ‘kwantitatieve versoepeling‘ de meest gekende is. Op deze manier trachten ze het schuldensysteem te redden, men tracht immers een kunstmatig inflatoire economie terug op het spoor te krijgen waarover de meningen dan weer uiterst verdeeld zijn. Anders gezegd, men is – zonder kennis van alle alternatieven – eerder ‘weerbarstig’ om het oude systeem op te geven waardoor de maatschappelijke spanning op de spits gedreven wordt. Over het hoe en waarom kunnen we wellicht nog boeken schrijven maar dat zal ons niet verder brengen als er ook geen corrigerende maatregelen getroffen worden, een kritische massa – bekrachtigt door sociale innovaties – is onontbeerlijk in dit proces.

Reverse Debt System (RDS)

Het RDS is een sociale innovatie die ons toelaat om het systeem op een fluweelzachte manier te transformeren, dit gebeurt door het loskoppelen van de schuldrelatie in die zin dat actie genomen kan worden onafhankelijk van centrale autoriteiten zoals de Bank of International Settlements. Dit betekent dat we het systeem kunnen ‘hacken’ zonder dat hiervoor strijd nodig is, het vereist enkel de bereidheid daartoe opdat het idee zich verder kan verspreiden. Het RDS is als een antivirus tegen een ‘kanker’ in de vorm van schijnbaar onoplosbare schulden, het vereist – omwille van z’n eenvoud – weinig studie en wordt overgedragen middels eenvoudige kennisdeling. Dit is de eerste stap onder het motto ‘ongekend is onbemind’.

Netwerking

Vanaf hier kan de ‘olievlek’ zich beginnen uitbreiden, het begint bij een spontane actie van enkele schuldenaars die in de eigen boekhouding een journaalpost boeken. Deze boeking is ‘debet schuld @ credit eigen vermogen (reset)’, dit wil zeggen dat de schuld niet meer voldaan hoeft te worden waardoor het eigen vermogen vergroot. Op deze manier herwinnen we metaforisch onze vrijheid (eigen vermogen) door verlossing van onze ketenen (schulden), en wie bevrijd is vertelt het verder opdat steeds meer mensen zich kunnen bevrijden van het juk dat zwaar weegt op onze samenleving. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, finaal niets anders dan netwerking om (1) de informatie te laten circuleren en (2) het script uit te voeren met vrijheid van keuze, geenszins een verplichting.

Neutralisatie

Naarmate dit proces vordert wordt – stilaan maar zeker – de machtspositie van geld- en schuldscheppende instanties geneutraliseerd, niet vanuit vijandigheid maar ten behoeve van het algemeen belang en dat is inclusief deze instanties. Als we dit volledige proces doorlopen dan zullen we zien dat alle schulden uit het wereldbeeld verdwenen zijn, de vorderingen – de duale tegenhanger van schuld – staan op dat moment nog wel open. Anders gezegd, het proces is nog niet ten einde maar het is een megastap in de goede richting, het RDS geeft ons dan ook een methode om het monopoly op schuldcreatie ‘buitenspel’ te zetten. In theorie zou hiervoor een computerscript kunnen volstaan, toepasbaar op het electronische netwerk zoals we dat heden kennen.

Vreedzaam

Het RDS is een tijdloze katalysator die helpt bij het economische herstelproces en toepasbaar wanneer dat nodig blijkt, het zegt a priori niets over het schuldensysteem zelf. Door in de eerste plaats de schuldrelatie te ontkoppelen krijgen we meer zicht op het geheel, na het oplossen van de schulden komen de vorderingen aan de beurt opdat niemand aan koopkracht- of kapitaal verliest. Net zoals voor de schulden gebeurt dit met een boekhoudkundige journaalpost, in dit geval ‘credit vordering @ debet kas’. Op deze manier wordt de schuldeiser verzekerd geen verlies aan deze operatie te lijden, het RDS is derhalve vreedzaam waardoor de maatschappelijke spanning geluwd kan worden – variaties hierop zijn uiteraard mogelijk en dat naargelang nader te bepalen criteria. Uiteindelijk is het de eenvoud zelve en niet meer dan wat in onderstaand script weerspiegeld wordt.

In het verlengde van deze ingreep ontstaat een cascade aan neveneffecten waardoor het economische herstel op gang getrokken wordt, zo kunnen we bijvoorbeeld denken aan de invoering van een wereldmunt en het herstel van de koopkrachtpariteit. Het RDS kan dan ook gezien worden als een ‘vlinderffect’ waarover systeemtheoretici deskundig rapporteren. Tal van autoriteiten kunnen hierover getuigenis afleggen waaronder – toch niet van de minsten – het IMF zelve, het RDS is dan ook een afgeleide van het Chicago Plan dat reeds langer gekend is maar eerder nog niet in praktijk werd omgezet.

Workaround

In dit scenario treffen we een handige ‘workaround’ voor de eerder gestelde ‘weerbarstigheid’, het herbergt geen vijandigheid maar wil een oplossing bieden voor de ‘status quo’ die steeds zwaarder begint te wegen op de bevolking. Met ‘The Friendly Hacker’ bieden we een alternatief waar we ludiek mee kunnen omgaan, het RDS staat ten dienste van de volledige samenleving en wordt dan ook vrij aangeboden opdat strijdende partijen tot verzoening kunnen komen. Idealiter hoeft dit scenario niet in praktijk omgezet te worden, het is in de eerste plaats een denkexperiment dat tot meer bewustwording wil leiden. Principieel zouden we dit scenario ‘morgen’ kunnen starten om op die manier de dialoog aan te wakkeren, elke boeking is omkeerbaar waardoor niemand schade berokkend wordt. Het RDS wordt degelijk onderbouwd door nobel wetenschappelijk studiewerk, niet in het minst door psychologisch naslagwerk aangezien veel gelegen is in onze manier van denken.

You never walk alone

Het RDS is een middel om het economische herstelproces te faciliteren maar staat niet alleen, enkel voor het oplosssen van het schuldenprobleem bestaan immers meerdere opties. Met het RDS kunnen we slechts het Chicago Plan Revisited (IMF) bevestigen, een plan dat al onze aandacht verdient en in veel meer detail werd uitgewerkt. Dit werkdocument herbergt een grote mate van ‘speelsheid’ zoals de homo ludens daartoe in staat is, toch is het raadzaam om het inhoudelijk naar waarde vooral niet te onderschatten, de sociale impact is immers immens. In het andere geval blijven we strijden tegen een probleem dat in werkelijkheid geen probleem is, het is finaal de menselijke keuze die bepaalt in welke richting we evolueren. Ter getuigenis dit werkdocument, aan vreedzame alternatieven is technisch gezien geen gebrek, het is een kwestie van normen, waarden en ethiek om er ook wat mee te doen. Onze doelstelling is ‘duurzame menselijke vooruitgang’, een proces waarin we allen verantwoordelijkheid dragen, met rechten en plichten.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s